КЗО "Дошкільний навчальний заклад №6"
Правила прийому

 


 

 

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється :

 

згідно зі ст. 53 Конституції України – кожен має право на освіту;
 

згідно зі ст. 34 Закону України “Про освіту” – прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків;
 

згідно зі ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” – комплектування груп дошкільного навчального закладу;
 

згідно зі ст. 36 Закону України “Про дошкільну освіту” – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад;

 

згідно з п.6, 7, 8, 9, 10 “Положення про дошкільний навчальний заклад”;

 

згідно зі Статутом дошкільного навчального закладу КЗО

“Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 6 ” ДМР.

 

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою (ст. 6 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ). 
Водночас нормами законодавства встановлено низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти. Так, у першочерговому порядку надаються місця у дошкільних навчальних закладах для дітей: 

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення дитини;
 • заяви – згоди на обробку персональних даних;
 • документів на встановлення батьківської оплати за харчування (пакет документів, які підтверджують право на пільги при оплаті за харчування (чорнобильці, багатодітні, малозабезпечені тощо)).
 • Формування новостворених груп проводиться наприкінці поточного навчального року.       
  Діти зараховуються до ДНЗ з 2 – х річного віку (станом на 01 вересня поточного року).
   
       
  Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками та діагнозами, встановленими на підставі обстеження психолого-медико-педагогічної консультації.
       
  Наповнюваність груп у дошкільному закладі становить:
  • для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
  • для дітей віком від трьох до шести років – до 20 осіб;
  • для дітей з порушеннями психологічного розвитку віком від трьох до семи років – до 12 осіб;
  • для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату – до 8 осіб.

   

  • у разі її хвороби;
  • карантину;
  • санаторного лікування;
  • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
  • у літній оздоровчий період.
   
  Дитина, що не відвідує сад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря. При поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я й контактах за останні 21 день та довідка результату аналізу калу на яйцеглист. Необхідно заздалегідь повідомляти про день виходу після тривалої відсутності.

   

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
  • у разі закінчення терміну перебування дитини в дошкільному закладі, зазначеного висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
  • у разі несплати  батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців;
  • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин.
  Щомісяця фахівцями закладу проводиться аналіз комплектації груп та узагальнюються дані фактичного відвідування дітьми закладу.
 • Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?
  Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947- ІІІ (із змінами, далі - (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
  Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.
  У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.
  Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
  Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.
  Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
  Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
  Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.
  Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.