КЗО "Дошкільний навчальний заклад №6"
Звіт керівника ДНЗ

 

          

 

 

 

Звіт
завідувача
Комунального закладу освіти
 «Дошкільний  навчальний
 заклад (ясла-садка)  № 6»
Дніпровської міської ради
за 2016-2017 навчальний рік
Саракуз Вікторії  Василівни
перед педагогічним колективом та громадськістю

 

Звіт   керівника  здійснюється  на  виконання

НАКАЗУ   МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

№ 178 від 23 березня 2005р.  та на  підставі   «Положення   про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

 

 

Завдання  звітування

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив  громадськості на  прийняття та  виконання керівником  відповідних  рушень  у  сфері  управління  навчальним  закладом.

 

 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Дошкільний навчальний заклад №6 «Славний» розпочав функціонування   25 серпня 1975 року.

 Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична, спортивна зали;
 • кабінет  психолога;
 • методичний кабінет та медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

            За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 75 місць для дітей від 2 до 6 років.

У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 4 вікових  групи:

-   1 група для дітей  раннього  віку;

-  3 групи для дітей дошкільного віку (з україномовним режимом навчання).

   У цьому році заклад відвідувала 124 дитина що на 4 чоловік більше за попередній, з них:

 - група  раннього  віку – 32 дітей

 - дошкільного віку – 92 дітей

 - випущено до школи – 32дитина

          

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

         Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 25 працівників: - 14 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 11 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог,  музичний керівник, інструктор з фізичної культури, 7 вихователів. З них 3 мають вищу освіту, 4 – базову освіту. Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

 •  «спеціаліст І категорії» - 1 педагог
 • "спеціаліст  ІІ категорії - 1 педагог
 • «спеціаліст»  5 -   педагогів

   

Щороку   згідно з графіком   педагогічні  працівники  проходять  курси  підвищення кваліфікації та підлягають атестації  відповідно   до чинного  Положення  про  атестацію педагогічних  працівників. Таким  чином  простежується  поступове   підвищення   кваліфікації   педагогічних  працівників  ДНЗ

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

4.  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016-2017н.р.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

         Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових  здоров’язберігаючих технологій. На основі аналізу ефективності роботи та позитивної динаміки у стані здоров’я дітей експертною групою були сформульовані пропозиції та нові напрямки роботи з дітьми у плані зміцнення здоров’я дітей

На постійному контролі у  адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створені задовільні умови

Медичне обслуговування дітей закладу протягом року забезпечується лікарем 5-ої дитячої міської поліклініки Медвінська Є.О та старшою медичною сестрою закладу   Дряклевою Л.В.

Всі працівники закладу 2 рази на рік проходять медичні огляди за графіком у 2-й міській поліклініці. Згідно трудового стажу робітникам та педпрацівникам закладу надаються виплати по листах непрацездатності. Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно діючого законодавства.

У відповідності з Інструкціями по охороні життя та здоров’я дітей та працівників ДНЗ, з метою запобігання дитячого травматизму в нашому закладі відповідальними постійно проводиться  інформаційно-практична робота:

 • співбесіди та інструктажі з персоналом ДНЗ;
 • лекційні та практичні заняття;
 • консультації, анкетування та індивідуальні бесіди з батьками;

Проводяться розваги та лялькові театри на тему попередження дитячого травматизму.

Вихователями постійно проводиться робота по навчанню дітей правилам  дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки в надзвичайних та екстремальних ситуаціях.

Відповідальні за організацію охорони праці, безпеки життєдіяльності  постійно контролюють виконання працівниками інструкцій з техніки безпеки праці, пожежної безпеки, слідкують за справністю малих форм на ігрових майданчиках, спортивного обладнання в групових кімнатах та спортивній залі.

  У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

 

5.ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів.

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики

Окрім базової програми у дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану:

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного закладу. У 2016-2017навчальному році у ІІ половину дня велась робота гуртків:

- вихователями старшої  у групи: «Шахова  школа » ,

         Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми  всіх  вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у  цілому.

Було  проведено  тренінги  консультації, психолічні години  на  тему:

«Вік  впертрості  або  криза  3-років», Виховання  дітей: покарання   та  його  альтернативи», «індивідуальні  стилі  педагогічного  спілкування»

Колективний  перегляд  занять у групі  №4 «Стежками  казок» та  у групі  №3 « Подорож  до  книжкової  країни»

 День  відкритих  дверей  у групі  №2 «Організація  режимних   моментів  у дитячому  закладі»

Проведено  зимову     розвагу «Снігова карусель»  сумісно  з  першокласниками  ЗОШ №72 та вихованцями  старшої  групи                                                                                                                                                                                     

Під  час  літнього  оздоровлення  були  проведені  свята  та  розаваги  для  дітей   «В пошуках  скарбів», «День  Нептуна» та «Веселі  старти»

 

                   

 

6. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

         Безпосереднє керівництво ДНЗ №6 здійснює відділ  освіти Ленінської  районної у місті  Дніпропетровську  ради є. До складу органів самоуправління  дошкільного навчального закладу входять:

 • Рада ДНЗ,
 • Батьківські комітети груп,
 • Профспілковий комітет,
 • Педагогічна рада,
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу,
 • Комісія з ОП та ТБ,
 • Пожежно-технічна комісія.

        Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

            Колектив  постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому  працює  і поновлюється  WEB-сайт. Розробили ми його самостійно, інформація   розрахована, в першу чергу,  на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

 

                   

           Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були 31 особа. Головними питаннями, які порушені під час бесід  є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ. За ініціативи завідувача на особистий прийом були запрошені батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування. (4особи)

 

 

7.Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

 • Батьківські збори,
 • Індивідуальні консультації різних спеціалістів,
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми,
 • Спільні виставки, участь у святах
 • Дні відкритих дверей.

         

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою  зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків.

          Виконання натуральних норм харчування за 2014рік по всіх основних продуктах ( м'ясо, масло, риба, овочі,  соки, крупи, цукор) 80-90%

         Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

             У закладі харчуються діти  пільгових категорій:

 • безкоштовно: діти  ЧАЕС – 1;
 • багатодітні сім’ї -  7;
 • діти  сироти -3

 Кількість дітей, які протягом року отримували дієтичне харчування:

 • 9 чол. 

 

9. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення  його потрібні кошти .

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 

Завдяки активний діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2014 році значно покращилась. Підчас підготовки до нового навчального року зроблено наступне :

 

    Бюджетні кошти йдуть на:

 •  оплата комунальних послуг
 • (електроенергії, води, газу, вивіз сміття)

 

У звітному періоді за кошти бюджету було придбано:

 

1.Обслуговування  фільтрів  для води та їх  обслуговування

2. Проведення  пожежної  сигналізації

3. Повірка лічильника у топочній

 

Не можна обійти увагою спонсорську  допомогу депутатів :

1.  Придбано  та  установлено  5  металопластикових  вікон 

2.  Відремонтовано   тіньові  навіси на  дитячих  майданчиках 

 

Для покращення умов в дошкільному навчальному закладі впродовж 2016-2017 навчального року було витрачено благодійні батьківські кошти:

- у вигляді ремонтних робіт:

 

1. Ремонт  групової  кімнати №4  

2. Послуги електровимірювальних  робіт

3. Заміна  вікна  у  медичному кабінеті

4. Ремонт  пральної  машини

 

 

 

- було придбано  у вигляді  товару :

 

1.Каструлі для  харчоблоку

2. Завезення  піску 

3. Придбання  літератури

4. Спил  дерев сухих

5. Фарба 

6. Вапно

7.Підготовка   до  опалювального  сезону

( повірка  сигналізатора, монометрів)

 

 

 

Але поруч з позитивними факторами існують певні недоліки:

 • недостатньо звернено уваги на  використання в роботі з дітьми експериментально – дослідницької діяльності, проблемно – пошукових ситуацій та інших продуктивних видів діяльності;
 • через недостатнє фінансування залишається не дообладнаний 

1. Центральний  вхід  в ДНЗ

2. Потребують  заміни  вхідні  двері  в групу  №1, та №3

3. Необхідний  ремонт  спортивної зали  та  коридору  

 

 

Я вдячна  батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для  дітей.      

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Не помре Україна ніколи,

А цвістиме  мільйони віків,

Доки діти ітимуть  до школи

З таких славних, як наш дитсадків!